חברי וועד:

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד: יושב ראש הועד, דובר הארגון, מלווה פרויקט "מנגה קפה".

שם: חן וייס
תפקיד: אחראי קשרי חוץ.

שם: אמנון לוי
תפקיד: מלווה הפקות מקור, מלווה פרויקט הגיוס.

שם: תמר ירון
תפקיד: אחראית פרויקט המנגזין, מלוות פרויקט "הספרייה".

שם: שרון טורנר
תפקיד: מזכירת הארגון, מלוות צוות תכנים.

תומכי וועד:

מינוי מקצועי מטעם וועד הארגון שאינו מהווה נגזרת ישירה מבחירות או מקדנציה של וועד זה או אחר, אלא משיקולים מקצועיים.
אלו בעלי תפקידים המספקים תמיכה מקצועית, כל אחד ואחת בתחומו, ומעטפת תומכת לפעילות השוטפת של הועד המכהן.
בעלי תפקידים אלו אינם חייבים להיות פעילי אמא"י רשומים.

שם: גיא אשל.
תפקיד: אחראי דף הפייסבוק, אחראי קשרי קהילה.

שם: לינה ציגנוב.
תפקיד: אחראית מניעת הטרדות מיניות ארגונית.

שם: רז פרלמן.
תפקיד: מעצב גרפי.

שם: רועי רוט.
תפקיד: אחראי הפקות מקור.

שם: מאי אלמוג.
תפקיד: אחראית ניוזלטר.

שם: הילה בגם.
תפקיד: אחראית צוות תכנים.

שם: מיתר פשקר.
תפקיד: צוות תכנים.

שם: יבגני קנטור.
תפקיד: מנהל פרויקט "הספרייה".

שם: גיא מרטון.
תפקיד: מנהל פרויקט מנגזין.

שם: עומרי רוזנברג
תפקיד: אחראי אתר אמא"י.

שם: יוני לינדר
תפקיד: אחראי גיוס כוח אדם.