חברי וועד:

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד: יושב ראש הועד, דובר הארגון, מלווה קשרי חוץ, מלווה מנגה קפה, איש הקשר עם א' מניעת הטרדות מיניות.

שם: אמנון לוי
תפקיד: מלווה הפקות מקור, מלווה מש"י, מלווה צוות תוכנת ההרשמה הארגונית.

שם: תמר ירון
תפקיד: מלוות פרויקט "הספרייה", אחראית המחסן הארגוני.

שם: יוני לינדר
תפקיד: מזכירת הארגון, מלוות צוות תכנים שנתי, אחראית תחום שימור הידע הארגוני.

שם: דני פייגלמן
תפקיד: מלווה הארוקון, מלווה כאמ"י, אחראי תחום זכויות היוצרים הארגוניות.

שם: אלה ברוך
תפקיד: מלוות פרויקט תלתן, מלוות צוות ACC.

שם: סם דניאל
תפקיד: ע' קשרי חוץ.

תומכי וועד:

מינוי מקצועי מטעם וועד הארגון שאינו מהווה נגזרת ישירה מבחירות או מקדנציה של וועד זה או אחר, אלא משיקולים מקצועיים.
אלו בעלי תפקידים המספקים תמיכה מקצועית, כל אחד ואחת בתחומו, ומעטפת תומכת לפעילות השוטפת של הועד המכהן.
בעלי תפקידים אלו אינם חייבים להיות פעילי אמא"י רשומים.

שם: גיא אשל.
תפקיד: אחראי דף הפייסבוק, אחראי קשרי קהילה.

שם: עמית ששון.
תפקיד: אחראית מניעת הטרדות מיניות ארגונית.

שם: רז פרלמן.
תפקיד: מעצב גרפי.

שם: רועי רוט.
תפקיד: צוות הפקות מקור.

שם: הילה בגם.
תפקיד: צוות תכנים שנתי.

שם: יבגני קנטור.
תפקיד: מנהל פרויקט "הספרייה".

שם: ענבל מילר
תפקיד: צוות תוכנת ההרשמה הארגונית.

שם: עומרי רוזנברג
תפקיד: אחראי אתר אמא"י, אחראי תוכנת ההרשמה הארגונית.

שם: אורי פרידמן
תפקיד: אחראי תוכן אתר אמא"י.

שם: חן וייס
תפקיד: אחראי קשרי חוץ.

שם: סם דניאל
תפקיד: ע. קשרי חוץ.

שם: אמיר גל פילוס
תפקיד: אחראי הפקות מקור.

שם: שרון טורנר
תפקיד: אחראית ניוזלטר.

 

שם: אניטה קרפל
תפקיד: צוות מש"י.

שם: דניאל שחם
תפקיד: אחראית פרויקט תלתן.

שם: נתן שטיבלברג
תפקיד: צוות פרויקט תלתן.

שם: מעיין קנאי
תפקיד: אחראית צוות ACC.

שם: דביר אילן
תפקיד: חבר צוות ACC.

שם: אופיר קרטס
תפקיד: חברת צוות ACC.

שם: יערה בטש
תפקיד: חברת צוות ACC.

שם: עומר כהן
תפקיד: חבר צוות ACC.