חברי וועד:

שם: אורי מרקוביץ'
תפקיד: יושב ראש הועד, דובר הארגון, מלווה קשרי חוץ, איש הקשר עם א' מניעת הטרדות מיניות, מלווה כוח אדם.

שם: סבי איזילוב
תפקיד: מלווה מנגה קפה, מלווה הארוקון, מלווה פרויקט הספריה.

שם: עפר מוסטיגמן
תפקיד: מלווה מש"י, מלווה צוות תכנים שנתי.

שם: תומר דוד
תפקיד: מלווה הגזבר, אחראי תחום שימור הידע הארגוני, מלווה צוות תוכנת ההרשמה הארגונית, אחראי פעילי אמא"י.

שם: יוני לינדר
תפקיד: מזכירת הארגון, מלוות הפקות מקור.

שם: דני פייגלמן
תפקיד: מלווה כנס חנוכה, אחראי המחסן הארגוני.

שם: אלה ברוך
תפקיד: מלוות פרויקט תלתן, מלוות צוות ACC.

ועדת ביקורת:

שם: מאיה רוזנשיין.
תפקיד: יושבת ראש ועדת הביקורת.

שם: יבגני קנטור.
תפקיד: חבר ועדת הביקורת.

שם: אורי פרידמן.
תפקיד: חבר ועדת הביקורת.

תומכי וועד:

מינוי מקצועי מטעם וועד הארגון שאינו מהווה נגזרת ישירה מבחירות או מקדנציה של וועד זה או אחר, אלא משיקולים מקצועיים.
אלו בעלי תפקידים המספקים תמיכה מקצועית, כל אחד ואחת בתחומו, ומעטפת תומכת לפעילות השוטפת של הועד המכהן.
בעלי תפקידים אלו אינם חייבים להיות פעילי אמא"י רשומים.

שם: עמית ששון.
תפקיד: אחראית מניעת הטרדות מיניות ארגונית.

שם: עודד כהן.
תפקיד: חבר צוות מניעת הטרדות מיניות ארגוני.

שם: הילה בגם.
תפקיד: חברת צוות תכנים שנתי.

שם: שרון אלבז.
תפקיד: חברת צוות תכנים שנתי.

שם: אנג'ל זולוטניצקי.
תפקיד: חברת צוות תכנים שנתי.

שם: מיה שראל.
תפקיד: חברת צוות תכנים שנתי.

שם: קורל מרק.
תפקיד: חברת צוות תכנים שנתי.

שם: חן וייס.
תפקיד: אחראי קשרי חוץ.

שם: סם דניאל.
תפקיד: ע. קשרי חוץ.

שם: מיתר קלאוזנר.
תפקיד: חברת צוות צוות קשרי חוץ.

שם: אמיר גל פילוס.
תפקיד: אחראי הפקות מקור.

שם: רועי רוט.
תפקיד: צוות הפקות מקור.

שם: עומרי רוזנברג.
תפקיד: אחראי אתר אמא"י, אחראי תוכנת ההרשמה הארגונית.

שם: גיא אשל.
תפקיד: אחראי דף הפייסבוק, אחראי קשרי קהילה.

שם: שרון טורנר.
תפקיד: אחראית ניוזלטר, צוות אינסטגרם.

שם: עופרי פיינגולד.
תפקיד: אחראית אינסטגרם.

שם: אניטה קרפל
תפקיד: צוות מש"י.

שם: רז פרלמן.
תפקיד: מעצב גרפי.

שם: דניאל שחם
תפקיד: אחראית פרויקט תלתן.

שם: נתן שטיבלברג
תפקיד: צוות פרויקט תלתן.

שם: שירה אביגד
תפקיד: צוות פרויקט תלתן.

שם: מעיין קנאי
תפקיד: אחראית צוות ACC.

שם: דביר אילן
תפקיד: חבר צוות ACC.

שם: עמנואל קרבון.
תפקיד: חבר צוות ACC.

שם: יערה בטש
תפקיד: חברת צוות ACC.

שם: לירי פריאל
תפקיד: חברת צוות ACC.

שם: לוסי אקל
תפקיד: אחראית צוות כוח אדם.

שם: דרור טל
תפקיד: אחראית פרויקט הספרייה.

שם: אודליה יחיאל
תפקיד: אחראית תוכן אתר ארגוני, אחראית עיצוב פרויקט הספרייה.