"המנגה קפה"

המנגה קפה הוא מקום מפגש חודשי כדי להפגיש בין חובבי מנגה ולהתדיין על מנגות שונות ומגוונות.
הפגישות מתקיימות כל סוף חודש בת"א ובירושלים.

פרויקטים קשורים

ארגון אמא"י - מחבר

תגובות

תגובות