הרשימה מעודכנת נכון לתאריך ה-23.10.2017

* הצעות להוספת שירים יתקבלו רק סביב אירועי קאראוקה קיימים להחלטת מארגני אותו אירוע קאראוקה, ובהתאם לפרסומים בתוך האירוע.

בחר אות להצגת הרשימה