סוגיית ההקרנות בכנס כאמ"י 2010
לאור השאלות שהועלו ע"י מספר אנשים ומתוך רצון להבהיר את תמונת המצב, ראיתי לנכון להתייחס בשורות הבאות באופן מרוכז ומסודר לסוגיית ההקרנות בכאמ"י 2010.

כפי שניתן לראות בתוכניית הכנס, כאמ"י 2010 הקרב ובא לא תתקיימנה הקרנות של סדרות או סרטי אנימה ודורמה (Dorama), מכל סוג שהוא. הסיבה לכך פשוטה וכואבת, ואינה קשורה כלל לרצון או לאי רצון של סגל הכנס לקיים בו הקרנות של פאנסאב אנגלי או זה הישראלי - הסיבה נעוצה בכך שהכנס מתקיים בחסות ובהנחיית אמא"י, המהווה בתורו ארגון נספח של אגודת המד"ב והפנטזיה.
לאור תביעה משפטית שהוגשה לפני מספר חודשים, ומאז נפלה, כנגד האגודה, הקשורה בזכויות יוצרים, הוחלט באגודה להקפיד יותר בסוגיה בכדי לא לייצר עילה לתביעה נוספת. כנגזרת מכך הועברה לאמא"י הנחיה שלא להקרין תכנים במסגרת הכנסים, אלא אם כן התקבל על כך אישור ממחזיק זכויות ההפצה המתאים של התוכן.

אי לכך, כחלק מתהליך בניית התוכנייה, נשלחו מספר בקשות למחזיקי זכויות יפניים בנוגע למספר סרטים אותם היה רצון להקרין; אף אחת מן הבקשות לא זכתה להתייחסות מצד החברות עד לדד-ליין שהוגדר לסוגיה, ולכן הוחלט כי לא ניתן לאשר הקרנות אלו במסגרת הכנס.
במקבל להחלטה זו, אופיינו מספר כיווני פעולה אשר נועדו לשפר את סיכויי ההצלחה של מהלך כזה בפעם הבאה בה יידרש, ולמרות זאת חשוב לציין כי מדובר בסוגיה בעייתית ומורכבת שתמשיך ללוות את כנסי אמא"י בעתיד הנראה לעין.

אשמח לענות על שאלות הקשורות בסוגיה בפורום הרשמי של הכנס. כולי תקווה כי הסברי הבהיר את המצב וזה בתורו יתקבל בהבנה מצידכם.

בברכה,

יבגני קנטור
אחראי תכנים, כאמ"י 2010